BIOARON Witamina D 800 Dzieci i Dorosli 30Kaps Vitamin D 30Caps Babies & Adults
BIOARON Witamina D 800 Dzieci i Dorosli 30Kaps Vitamin D 30Caps Babies & Adults

BIOARON Witamina D 800 Dzieci i Dorosli 30Kaps Vitamin D 30Caps Babies & Adults

Regular price
Sold out
Sale price
£3.95
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Bioaron® witamina D 800 j.m. przeznaczony jest do stosowania w okresie jesienno-zimowym oraz przez cały rok dla osób, które nie są w stanie zapewnić dostatecznej ekspozycji na światło słoneczne w celu utrzymania prawidłowego stężenia witaminy D. Preparat uzupełnia codzienną dietę urodzonych przedwcześnie*, dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat oraz osób dorosłych.

Witamina D zapewnia:

 • prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci
 • prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
 • prawidłową pracę mięśni
 • utrzymanie zdrowych zębów i kości
 • prawidłowy proces podziału komórek
 • odpowiednie wchłanianie wapnia i fosforu
 • właściwy poziom wapnia we krwi

Składniki: Zawartość kapsułki: olej słonecznikowy, witamina D (cholekalcyferol). Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol

Zalecane spożycie: Noworodki przedwcześnie urodzone: zawartość 1 kapsułki dziennie do momentu osiągnięcia skorygowanego wieku 40 tygodni ciąży. Dzieci w wieku 1-18 lat: zawartość 1 kapsułki dziennie. Dorośli: 1 do 2 kapsułek dziennie, przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.

Sposób użycia: Podawanie noworodkom i dzieciom do 10 lat: końcówkę kapsułki należyścisnąć, przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub dodać do pokarmu. Dzieci powyżej 10 lat i osoby dorosłe mogą połknąć kapsułkę w całości, popijając wodą.

Opakowanie: Kapsułka twist-off; 30 sztBioaron® vitamin D 800 j.m. is intended for use in autumn and winter or throughout the year for people who are unable to provide sufficient exposure to sunlight in order to maintain the proper concentration of vitamin D. The product complements the daily diet of premature babies, children and adolescents aged 1-18 years and adults.


Vitamin D ensures:

 • proper growth and bone development in children
 • proper functioning of the immune system
 • proper muscle work
 • maintaining healthy teeth and bones
 • the correct process of cell division
 • adequate absorption of calcium and phosphorus
 • proper level of calcium in the blood

Ingredients: The content of the capsule: sunflower oil, vitamin D (cholecalciferol). Coating: gelatin, humectant - glycerol.

Recommended intake: Newborn babies born prematurely: 1 capsule a day until the corrected age of 40 weeks is reached. Children aged 1-18 years: content of 1 capsule a day. Adults: 1 to 2 capsules a day, throughout the year, if effective skin synthesis of vitamin D is not ensured in the summer months.

How to use: Newborns and children up to 10 years of age: twist and tear the tip of the capsule. Then squeeze its contents directly into the mouth, onto a teaspoon or add to the food. Children over 10 years and adults can swallow the capsule whole with water.

Package: 30 twist-off capsules