Apteczka ABC Woda utleniona Kosmetyczna 3%  , First aid kit ABC Hydrogen peroxide Cosmetic 3%

Apteczka ABC Woda utleniona Kosmetyczna 3% , First aid kit ABC Hydrogen peroxide Cosmetic 3%

Regular price
£0.60
Sale price
£0.60
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Apteczka ABC Woda utleniona Kosmetyczna 3%

                Apteczka ABC Woda utleniona Kosmetyczna 3%


Opis produktu
Woda utleniona Kosmetyczna 3%

Wodę utlenioną stosuje się do:

oczyszczania skóry
Woda przeznaczona jest tylko do użytku zewnętrznego.

Pojemność: 100 ml

Chronić oczy. W razie dostania się preparatu do oczu, natychmiast obficie przemyć wodą.
Chronić przed światłem. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Zawiera nadtlenek wodoru.

 

First aid kit ABC Hydrogen peroxide Cosmetic 3%

Product description
Hydrogen peroxide Cosmetic 3%

Oxygenated water is used for:

skin cleansing
Water is for external use only.

Capacity: 100 ml

Protect eyes. In the event of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.
Protect from light. Keep out of the sight and reach of children.
Store below 25 ° C. Contains hydrogen peroxide.