Drodzy Klienci. Obniżono wiele cen produktów. Zamów teraz, a dostarczymy w ciągu 48 godzin

Digestive Enzymes Daily Tablets Codzienne tabletki na enzymy trawienne 90 kap
Digestive Enzymes Daily Tablets Codzienne tabletki na enzymy trawienne 90 kap

Digestive Enzymes Daily Tablets Codzienne tabletki na enzymy trawienne 90 kap

Regular price
£8.70
Sale price
£7.70
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Enzymes break down food in the gut
They help to release nutrients
Betaine HCl, papain, amylase and lipase
Betaine contributes to healthy homocysteine metabolism
Lindens Digestive Enzymes Daily is a formulation of a number of digestive enzymes which play a role in breaking down food and helping to release nutrients during digestion.

Our formula contains Betaine (as hydrochloride) which contributes to normal homocysteine metabolism, Papain, a natural enzyme found in papayas that helps to break down meat, Lipase, an enzyme which breaks down fats and lipids and amylase, which breaks down starches like bread and pasta.

Calcium contributes to normal:
- blood clotting
- energy-yielding metabolism
- muscle function
- neurotransmission
- function of digestive enzymes
- bones and teeth
- regulation of cell division and differentiation

With Lindens®, you can expect:
✔ An established UK manufacturer based in Yorkshire
✔ ISO 9001 Certified for Quality Management Systems
✔ Dedication to excellence, innovation and satisfaction
✔ Resealable, light-proof, foil-fresh pouch packaging
✔ The Lindens® label: your guarantee of authenticity


Enzymy rozkładają pokarm w jelitach
Pomagają w uwalnianiu składników odżywczych
Betaina HCl, papaina, amylaza i lipaza
Betaina przyczynia się do zdrowego metabolizmu homocysteiny
Lindens Digestive Enzymes Daily to preparat złożony z szeregu enzymów trawiennych, które odgrywają rolę w rozkładaniu jedzenia i pomagają w uwalnianiu składników odżywczych podczas trawienia.

Nasza formuła zawiera betainę (jako chlorowodorek), która przyczynia się do prawidłowego metabolizmu homocysteiny, Papainę, naturalny enzym znajdujący się w papajach, który pomaga rozkładać mięso, Lipazę, enzym rozkładający tłuszcze i lipidy oraz amylazę, która rozkłada skrobie jak chleb i makaron.

Wapń przyczynia się do normalnego:
- krzepnięcie krwi
- metabolizm energetyczny
- funkcja mięśni
- neurotransmisja
- funkcja enzymów trawiennych
- kości i zęby
- regulacja podziału i różnicowania komórek

Z Lindens® możesz oczekiwać:
✔ Ugruntowany brytyjski producent z siedzibą w Yorkshire
✔ Certyfikat ISO 9001 dla systemów zarządzania jakością
✔ Dążenie do doskonałości, innowacji i satysfakcji
✔ Zamykane, nieprzemakalne, świeże woreczki foliowe
✔ Etykieta Lindens®: Twoja gwarancja autentyczności