Drodzy Klienci. Obniżono wiele cen produktów. Zamów teraz, a dostarczymy w ciągu 48 godzin

APETIZER Syrop dla dzieci 100ml

APETIZER Syrop dla dzieci 100ml

Regular price
£7.99
Sale price
£4.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Apetizer 100 ml

Action:

Apetizer is a specially selected composition of herbs and vitamins. Herbal extracts contain, among others, bitter substances, which increases the secretion of digestive juices. They ensure the proper course of digestive processes, the absorption of food and increase appetite, especially in young children. The ingredients of the preparation eliminate bloating and ensure proper intestinal peristalsis. Grapefruit fruit extract contains vitamins, flavonoids and mineral salts. Is a natural remedy that improves the body's immunity. It facilitates digestion, increases intestinal peristalsis and speeds up metabolism. The rich composition of vitamins contains compounds important for the proper functioning of the child's body, which, when used regularly, help maintain health and strengthen in states of fatigue and weakness. They favorably affect the body's resistance, physical and mental fitness.

indications:

Apetizer syrup is used in children over 3 years of age: - in the absence of appetite - to ensure the proper digestion process - ingredients have a positive effect on the body's resistance - to maintain normal metabolism - during periods of increased body demand for vitamins (e.g. after antibiotic therapy) - in spring weakness. Dosage: Children over 3 years of age, school age and adolescents: 5ml twice a day before or during a meal.

Package:

100 ml

Dietary supplements cannot be used as a substitute for a varied diet or a healthy lifestyle. Do not exceed recommended servings for consumption during the day. Dietary supplements should be stored out of reach of small children. Before using the product, we suggest that you read the exact information on the packaging or the attached leaflet.Akcja:

Apetizer to specjalnie dobrana kompozycja ziół i witamin. Ekstrakty ziołowe zawierają m.in. gorzkie substancje, które zwiększają wydzielanie soków trawiennych. Zapewniają prawidłowy przebieg procesów trawiennych, wchłanianie pokarmu i zwiększają apetyt, szczególnie u małych dzieci. Składniki preparatu eliminują wzdęcia i zapewniają prawidłową perystaltykę jelit. Ekstrakt z owoców grejpfruta zawiera witaminy, flawonoidy i sole mineralne. Jest naturalnym lekarstwem, które poprawia odporność organizmu. Ułatwia trawienie, zwiększa perystaltykę jelit i przyspiesza metabolizm. Bogaty skład witamin zawiera związki ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu dziecka, które przy regularnym stosowaniu pomagają zachować zdrowie i wzmacniają w stanach zmęczenia i osłabienia. Korzystnie wpływają na odporność organizmu, sprawność fizyczną i psychiczną.

wskazania:

Syrop Apetizer stosuje się u dzieci powyżej 3. roku życia: - w przypadku braku apetytu - w celu zapewnienia prawidłowego trawienia - składniki mają pozytywny wpływ na odporność organizmu - w celu utrzymania prawidłowego metabolizmu - w okresach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na witaminy ( np. po antybiotykoterapii) - w wiosennym osłabieniu. Dawkowanie: Dzieci powyżej 3 lat, wiek szkolny i młodzież: 5 ml dwa razy dziennie przed posiłkiem lub w jego trakcie.

Pakiet:

100 ml

Suplementów diety nie można stosować jako substytutu zróżnicowanej diety lub zdrowego stylu życia. Nie przekraczaj zalecanych porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przed użyciem produktu zalecamy dokładne przeczytanie informacji na opakowaniu lub w załączonej ulotce.