Drodzy Klienci. Obniżono wiele cen produktów. Zamów teraz, a dostarczymy w ciągu 48 godzin

Asecurin Junior 10 sasz prebiotic, probiotic and lactoferrin biogaia

Asecurin Junior 10 sasz prebiotic, probiotic and lactoferrin biogaia

Regular price
£7.57
Sale price
£6.57
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Asecurin Junior, 10 saszetek 


Description
Asecurin junior is a dietary supplement in the form of sachets for babies and children.

Composition
Anhydrous glucose, inulin, Saccharomyces boulardii, Bacillus coagulans, lactoferrin, Lactobacillus rhamnosus.
Asecurin junior dietary supplement is a preparation containing a combination of the probiotic strain of yeast: Saccharomyces boulardii and lactic acid bacteria: Bacillus coagulans, Lactobacillus rhamnosus.
In addition, the Asecurin junior dietary supplement contains inulin (polysaccharide of plant origin) and lactoferrin - a globular protein, which in physiological conditions is a component of, among others colostrum and milk of mammals.
Destiny
Dietary supplementation with the ingredients contained in the preparation.

Usage
Orally, according to the instructions on the packaging

properties
The preparation complements the intestinal microflora.
It is recommended to use the preparation during antibiotic therapy and 2-3 weeks after its completion.

Recommended daily intake
Infants and children: orally 1 sachet per day.
The contents of the sachet can be consumed directly or after mixing the contents with a lukewarm liquid (e.g. water, milk).
Administer at least 2 hours apart before or after taking the antibiotic.

Weight
26 g

Opis
Asecurin junior to suplement diety w postaci saszetek dla niemowląt i dzieci.

Skład
Glukoza bezwodna, inulina, Saccharomyces boulardii, Bacillus coagulans, laktoferyna, Lactobacillus rhamnosus.
Suplement diety Asecurin junior jest preparatem zawierającym połączenie probiotycznego szczepu drożdży: Saccharomyces boulardii oraz bakterii kwasu mlekowego: Bacillus coagulans, Lactobacillus rhamnosus.
Dodatkowo suplement diety Asecurin junior zawiera inulinę (polisacharyd pochodzenia roślinnego) oraz laktoferynę - białko globularne, które w warunkach fizjologicznych jest składnikiem m.in. siary i mleka ssaków.
Przeznaczenie
Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

Sposób użycia
Doustnie, zgodnie z instrukcją na opakowaniu

Właściwości
Preparat uzupełnia mikroflorę jelit.
Zaleca się stosować preparat podczas antybiotykoterapii oraz 2-3 tygodnie po jej zakończeniu.

Zalecane dzienne spożycie
Niemowlęta i dzieci: doustnie 1 saszetka dziennie.
Zawartość saszetki można spożyć bezpośrednio lub po uprzednim wymieszaniu zawartości z letnim płynem (np. wodą, mlekiem).
Podawać, zachowując co najmniej 2 godziny odstępu przed lub po przyjęciu antybiotyku.

Waga
26 g