Drodzy Klienci. Obniżono wiele cen produktów. Zamów teraz, a dostarczymy w ciągu 48 godzin

Bioaron D 30 cap for infants children Vitamin D Infant twist-off Vitbaby Visolvi

Bioaron D 30 cap for infants children Vitamin D Infant twist-off Vitbaby Visolvi

Regular price
£5.49
Sale price
£4.49
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Bioaron D 400jm 30 kap

Bioaron D - vitamin D
dietary food for special medical purposes for the dietary management of breast-fed children and infants for the prevention of rickets and in the event of vitamin D deficiency.

Recommended dosage: the content of 1 capsule a day, which corresponds to the recommended daily dose of vitamin D (10 µg = 400 IU)

Important information:
- the product is intended for babies and children,
- the product is taken under the supervision of a physician (medical consultation is particularly important if the infant or child is fed breast milk, modified milk or receives vitamin D from another source),
- the product is not intended for parenteral use.

Composition:
capsule content: sunflower oil, vitamin D3;
capsule shell: gelatin, glycerol (humectant).

Vitamin D is needed for proper bone growth and development in children, maintaining proper muscle function, and proper functioning of the immune system.
The amount of vitamin D in breast milk, which is the best food for babies, is insufficient, which is why supplementation is so important.
Additional supplementation of this vitamin is extremely important in our climate zone, because the lack of adequate sunlight does not allow for sufficient synthesis of vitamin D in the body.

The daily dose of vitamin D is in one twist-off capsule, which can be given to infants from the first days of life (see recommended dosage).

Form: twist-off (drops squeezed from the capsule)
30 or 90 servings.


Bioaron D - witamina D
dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego dla dzieci i niemowląt karmionych piersią w profilaktyce krzywicy oraz w przypadku niedoboru witaminy D.

Zalecane dawkowanie: zawartość 1 kapsułki dziennie, co odpowiada rekomendowanej dziennej dawce witaminy D (10 µg = 400 j.m.)

Ważna informacja:
- produkt przeznaczony jest dla niemowląt oraz dzieci,
- produkt jest przyjmowany pod nadzorem lekarza (konsultacja lekarska jest szczególnie ważna jeśli niemowlę lub dziecko karmione jest mlekiem matki, mlekiem modyfikowanym lub otrzymuje witaminę D z innego źródła),
- produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Skład:
zawartość kapsułki: olej słonecznikowy, witamina D3;
otoczka kapsułki: żelatyna, glicerol (substancja utrzymująca wilgotność).

Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, utrzymania prawidłowego funkcjonowania mięśni, oraz właściwego funkcjonowania układu immunologicznego.
Ilość witaminy D w mleku matki, który jest najlepszym pokarmem dla niemowląt, jest niewystarczająca, dlatego tak ważna jest jej suplementacja.
Dodatkowa suplementacja tej witaminy jest niezwykle istotna w naszej strefie klimatycznej, gdyż brak odpowiedniego nasłonecznienia nie pozwala na wystarczającą syntezę witaminy D w organizmie.

Dzienna dawka witaminy D znajduje się w jednej kapsułce twist-off , która może być podawana niemowlętom już od pierwszych dni życia (zob. zalecane dawkowanie).

Forma: twist-off (krople wyciskane z kapsułki)
30 lub 90 porcji.