GROPRINOSIN Lek Przeciwwirusowy Na Odpornosc 500 mg 50 tabs Improves Immunity
GROPRINOSIN Lek Przeciwwirusowy Na Odpornosc 500 mg 50 tabs Improves Immunity
GROPRINOSIN Lek Przeciwwirusowy Na Odpornosc 500 mg 50 tabs Improves Immunity
GROPRINOSIN Lek Przeciwwirusowy Na Odpornosc 500 mg 50 tabs Improves Immunity
GROPRINOSIN Lek Przeciwwirusowy Na Odpornosc 500 mg 50 tabs Improves Immunity

GROPRINOSIN Lek Przeciwwirusowy Na Odpornosc 500 mg 50 tabs Improves Immunity

Regular price
£12.79
Sale price
£12.79
Tax included. Shipping calculated at checkout.

                          Groprinosin 500 mg 50 tabl. - zdjęcie 1 

Opis produktu

Groprinosin tabl. 
Lek w postaci tabletek podawany u pacjentów z obniżoną odpornością, często zapadających na infekcje górnych dróg oddechowych. 

Substancja czynna zawarta w 1 tabletce to 500 mg pranobeksu inozyny, która normalizuje wadliwą odporność komórkową i hamuje działanie wirusów, bakterii oraz grzybów. Nadmiar pierwiastka jest bezpiecznie wydalany z organizmu. 

Dawka odpowiednio dobrana do wieku, masy ciała i stopnia infekcji jest w stanie skutecznie poradzić sobie z drobnoustrojami wywołującymi choroby i osłabienie górnych dróg oddechowych a tym samym skrócić czas trwania choroby. 

Podaje się do kilku razy na dobę w równych dawkach

Skład

Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum): kompleksu zawierającego inozynę oraz 4‑acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3.

Wskazania

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

Działanie

GROPRINOSIN 500 mg (Inosinum pranobexum). Tabletka. Owalne, barwy białej do kremowej, obustronnie wypukłe tabletki, z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

MASA CIAŁA        DAWKOWANIE

10-20 kg             1-2 tabl.

20-30 kg                 2-3 tabl.

30-40 kg             3-4 tabl.

40-50 kg             4-5 tabl.

50-60 kg             5-6 tabl.

60-70 kg             6-7 tabl.

70-80 kg             7-8 tabl.

>80 kg         8 tabl.Product description 

Groprinosin tablets
Tablets administrated to patients with decreased immunity, often with upper respiratory infections. 

The active substance contained in 1 tablet is 500 mg inosine pranobex which normalises defective cellular immunity and inhibits the action of viruses, bacteria and fungi. Excess of the element is safely excreted from the body. 

An appropriately adjusted dose for age, body weight and the infection rate is able to cope effectively with disease-causing microorganisms and weakened upper respiratory tract and thus shorten the duration of the disease. 

It should be taken several times a day in equal doses.

Ingredients

One tablet contains 500 mg of inosine pranobex: a complex containing inosine and 2-hydroxypropyl dimethylammonium 4-acetamidobenzoate in a molar ratio of 1: 3.

Indications

Adjunct in patients with reduced immunity and in the case of recurrent infections of the upper respiratory tract.

Action

GROPRINOSIN 500 mg (Inosinum pranobexum). Tablet. Oval, white to off-white in colour, bilaterally convex tablets, with a dividing line on one side. The dividing line on the tablet makes it easy to crush it for easier swallowing, rather than splitting it into equal doses.

BODY MASS          DOSAGE

10-20 kg             1-2 tabl.

20-30 kg                 2-3 tabl.

30-40 kg             3-4 tabl.

40-50 kg             4-5 tabl.

50-60 kg             5-6 tabl.

60-70 kg             6-7 tabl.

70-80 kg             7-8 tabl.

>80 kg         8 tabl.