LEELOOP 4x Gumki Do Wlosow Przeciw Wszom Wszawica Lice - preventing Hairbands x4
LEELOOP 4x Gumki Do Wlosow Przeciw Wszom Wszawica Lice - preventing Hairbands x4
LEELOOP 4x Gumki Do Wlosow Przeciw Wszom Wszawica Lice - preventing Hairbands x4
LEELOOP 4x Gumki Do Wlosow Przeciw Wszom Wszawica Lice - preventing Hairbands x4
LEELOOP 4x Gumki Do Wlosow Przeciw Wszom Wszawica Lice - preventing Hairbands x4
LEELOOP 4x Gumki Do Wlosow Przeciw Wszom Wszawica Lice - preventing Hairbands x4

LEELOOP 4x Gumki Do Wlosow Przeciw Wszom Wszawica Lice - preventing Hairbands x4

Regular price
£12.95
Sale price
£12.95
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Gumka do włosów przeciw wszom


Opakowanie

1 op. 4 gumki indywidualnie zapakowane

Działanie

Każda z gumek nasączona została unikalną kompozycją naturalnych olejków, które zostały starannie dobrane ze względu na silne właściwości ochronne. Gumki Leeloop chronią włosy przed zakażeniem wszami nie wywołując podrażnień skóry głowy ani uszkodzeń włosów. Środki zawarte w gumkach są przyjazne dla dzieci dzięki czemu mogą one same zakładać je sobie na włosy. Każda z gumek zapewnia ochronę aż do dwóch tygodni. 

Wskazania

Do stosowania u dzieci powyżej 3 roku życia.Gumka LeeLoop służy do zapobiegania zarażeniu wszawicą. Nie jest sposobem leczenia wszawicy. Dlatego przed zastosowaniem należy sprawdzić czy na włosach nie ma gnid lub żywych wszy.

Sposób stosowania

Gumkę zakładamy na suche włosy, zdejmujemy przed uprawianiem sportów wodnych, kąpielą i przed snem. Po wyjęciu z opakowania gumkę LeeLoop należy aktywować przez rozciągnięcie jej na około 3 sekundy. Po założeniu gumki należy umyć ręce.
The lice-preventing hairband


Package

1 pack of 4 individually packaged hairbands. 

Action

Each of the hairbands has been saturated with a unique composition of natural oils, which have been carefully selected due to their strong protective properties. Leeloop hairbands protect hair against lice infection without causing skin irritation or hair damage. The ingredients contained in the hairbands are child-friendly so that they can put them on their hair by themselves. Each of the hairbands provides protection for up to two weeks.

Indications

For use in children over 3 years of age. LeeLoop hairband is used to prevent lice infection. It is not a way to treat head lice. Therefore, before use, check that there are no nits or live lice on the hair.

How to use

Put the hairband on dry hair, take off before practicing water sports, bathing and before going to bed. After removing from the packaging, the LeeLoop hairband should be activated by stretching it for about 3 seconds. Wash hands after application.