Drodzy Klienci. Obniżono wiele cen produktów. Zamów teraz, a dostarczymy w ciągu 48 godzin

Ntrade Activeplast Functional Anti-cellulite Slices 10 pcs Antycellulitowe

Ntrade Activeplast Functional Anti-cellulite Slices 10 pcs Antycellulitowe

Regular price
£7.99
Sale price
£7.99
Shipping calculated at checkout.

OPIS PRODUKTU Innowacyjne plastry Active Plast Functional ANTYCELLULITOWE dzia?aj? na zasadzie drena?u i wyg?adzenia skóry, wp?ywaj?c na redukcj? tkanki t?uszczowej. SK?AD Acrylates Copolymer, FUcus Vesiculosus Extract, Propylene Glycol, Glycerin, Cyclodextrin, Caffeine, Carnitine, Cola Acuminate Extract, Aesculus Hippocastanum Extract, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Citrus Medica Limonum Oil, Limonene. WSKAZANIA wyg?adzaj? i uj?drniaj? skór? redukuj? tkank? t?uszczow? zmniejszaj? cellulit oparte na naturalnych sk?adnikach DZIA?ANIE Badania efektywno?ci produktu prowadzone by?y przez 20 dni i 12 godzin na dob?, wykaza?y znaczn? popraw? skóry uzyskuj?c efekt uj?drnienia i wyg?adzenia miejsc obj?tym cellulitem. Niezwykle skuteczne w walce z niedoskona?o?ciami skóry wywo?anymi przez cellulit. Substancje zawarte w plastrach przyczyniaj? si? do zmniejszenia depozycji tkanki t?uszczowej. Szczegó?owe testy wykaza?y znaczn? popraw? skóry oraz widoczne zmniejszenie „skórki pomaraoczowej” w najbardziej widocznych miejscach. Plastry zawieraj? sk?adniki aktywne: - kofeina: dzia?a pobudzaj?co, wykazuje dzia?anie wyszczuplaj?ce i detoksykuj?ce, redukuje obj?to?? komórek t?uszczowych - karnityna: przy?piesza proces spalania t?uszczy - ginkgo biloba: poprawia micro kr??enie krwi - wyci?g z kasztanowca: wykazuje dzia?anie przeciwzapalne i przeciwobrz?kowe DAWKOWANIE Przed aplikacj? upewnij si?, ?e skóra jest czysta i sucha. Wyci?gnij plaster z opakowania, usu? cz??? ochronn? zwracaj?c uwag? aby nie dotkn?? i nie ubrudzi? powierzchni klej?cej i umie?? plaster w miejscu dotkni?tym cellulitem. Nast?pnie zdejmij niebiesk? pow?ok? zabezpieczaj?c? i pozostaw aktywnie dzia?aj?cy plaster na skórze do 12 godzin. Tylko do u?ytku zewn?trznego. PRZECIWWSKAZANIA Zaleca si? przerwanie stosowania je?li pojawi si? podra?nienie. Chroni? przed dzie?mi. Przechowywa? w suchym, ch?odnym miejscu. Nie stosowa? na podra?nion? lub uszkodzon? skór?.