Drodzy Klienci. Obniżono wiele cen produktów. Zamów teraz, a dostarczymy w ciągu 48 godzin

APETYT STOP MAX Odchudzanie Redukcja Wagi Weight Loss Reduction 90 tab BE SLIM

APETYT STOP MAX Odchudzanie Redukcja Wagi Weight Loss Reduction 90 tab BE SLIM

Regular price
£10.99
Sale price
£7.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Apetyt Stop MAX 90t

DESCRIPTION

APPETITE STOP MAX 90 tablets Home First Aid Kit
 
 Appetite Stop Max - a dietary supplement, contains safe and natural ingredients that allow you to fight your appetite without stress (* Garcinia Cambogia, * Gymnema Sylvestre). Hydroxycitrates (HCA) contained in * Garcinia Cambogia extract inhibit lipogenesis and fat accumulation in the body, block the enzyme responsible for the transformation of carbohydrates into fats. The effect of appetite suppression is supported by the presence of * chromium, which affects the maintenance of normal blood glucose levels and contributes to the maintenance of normal metabolism of macronutrients. Citrus Aurantium also supports fat and carbohydrate metabolism. Zinc contributes to the maintenance of normal metabolism of macronutrients, helps to maintain normal metabolism of fatty acids and carbohydrates.
Facts: Correct glucose levels are an important factor limiting insulin secretion - a hormone that increases fat storage.


Usage

From 1 to 6 tablets a day, depending on the needs, between meals.
Do not exceed recommended servings for consumption during the day.
Dietary supplements cannot be used as a substitute for a varied diet. A balanced diet and a healthy lifestyle are important. Do not substitute for regular food supplements.
Not recommended for: children under 12 years of age, pregnant and lactating women and hypersensitive people
on any component of the preparation. If in doubt, consult a doctor.


A portion of the product recommended for consumption during the day: 6 tablets contains:

Garcinia Cambogia extract - 720 mg (including hydroxycitrates - 432 mg)

Bitter Orange Extract (Citrus Aurantium) - 120 mg (including synephrine - 7.2 mg)

Gymnema Sylvestre extract - 30 mg (including 15 mg gymnemic acids

Zinc - 10 mg (100% RWS1)

Chrome - 60 µg -150% RWS *)

*% RWS - Reference Intake Values

The product contains a sweetener (steviol glycosides, safe for diabetics)

Steviol glycosides, obtained from the leaves of the Stevia rebaudiana plant, are a natural sweetener, calorie-free, with a low glycemic index, safe for diabetics.

Components

binder (sorbitols), Garcinia Cambogia extract standardized to 60% HCA acid, acidity regulators (citric acid, sodium carbonates), aroma, bitter orange extract (Citrus Aurantium) standardized to 6% synephrine, Gymnema Sylvestre extract, anti-caking agent (magnesium salts) fatty acids), carrier (polyethylene glycol), anti-caking agent (silicon dioxide), zinc oxide, sweetener (steviol glycosides), dye (riboflavin), chromium chloride III.

Excessive consumption may have a laxative effect.


important

Warnings:

The product contains synephrine. When using the product, limit the consumption of other synephrine containing products such as citrus fruits.

People with hypertension, pregnant and lactating women - use of the preparation should consult a doctor.

Do not mix with alcohol!

Keep out of the reach of small children.
Protect from light and moisture.


OPIS

APETYT STOP MAX 90 tabletek Domowa Apteczka
 
 Apetyt Stop Max – suplement diety, zawiera bezpieczne i naturalne składniki, pozwalające bez stresu walczyć z apetytem (*Garcinia Cambogia, *Gymnema Sylvestre). Hydroksycytraty (HCA) zawarte w ekstrakcie z *Garcinia Cambogia powstrzymują lipogenezę i akumulację tłuszczów w organizmie, blokują enzym odpowiedzialny za przemianę węglowodanów w tłuszcze. Efekt tłumienia apetytu jest wspomagany poprzez obecność *chromu, który ma wpływ na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych. Również Citrus Aurantium wspomaga metabolizm tłuszczów i węglowodanów. Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych oraz węglowodanów.
Fakty: Prawidłowy poziom glukozy jest istotnym czynnikiem ograniczającym wydzielanie insuliny – hormonu, który nasila odkładanie tkanki tłuszczowej.


Sposób użycia

Od 1 do 6 tabletek dziennie w zależności od potrzeby, pomiędzy posiłkami.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne. Nie należy zastępować suplementem diety regularnych posiłków.
Niewskazane dla: dzieci poniżej 12. roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz osób nadwrażliwych
na którykolwiek składnik preparatu. W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.


Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 6 tabletek zawiera:

Ekstrakt Garcinia Cambogia – 720 mg (w tym hydroksycytraty – 432 mg)

Ekstrakt Gorzkiej Pomarańczy (Citrus Aurantium) – 120 mg (w tym synefryna – 7,2 mg)

Ekstrakt Gymnema Sylvestre – 30 mg (w tym 15 mg kwasów gymnemowych

Cynk – 10 mg (100% RWS1)

Chrom – 60 µg -150% RWS*)

*% RWS– Referencyjne Wartości Spożycia

Produkt zawiera substancję słodzącą (glikozydy stewiolowe, bezpieczne dla diabetyków)

Glikozydy stewiolowe, uzyskane z liści rośliny Stevia rebaudiana, są naturalną substancją słodzącą, bezkaloryczną, o niskim indeksie glikemicznym, bezpieczną dla diabetyków.

Składniki

substancja wiążąca (sorbitole), ekstrakt Garcinia Cambogia standaryzowany na 60% kwasu HCA, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, węglany sodu), aromat, ekstrakt gorzkiej pomarańczy (Citrus Aurantium)  standaryzowany na 6% synefryny, ekstrakt Gymnema Sylvestre, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), nośnik (glikol polietylenowy), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), tlenek cynku, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), barwnik (ryboflawina), chlorek chromu III.

Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.


Ważne

Ostrzeżenia:

Produkt zawiera synefrynę. W czasie stosowania produktu ograniczyć spożycie innych produktów zawierających synefrynę takich jak owoce cytrusowe.

Osoby z nadciśnieniem tętniczym, kobiety w ciąży i karmiące piersią – stosowanie preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie mieszać z alkoholem!

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.