10 x 5ml Saline Nacl Roztwor Soli Fizjologicznej Sol Fizjologiczna 0.9% GILBERT

10 x 5ml Saline Nacl Roztwor Soli Fizjologicznej Sol Fizjologiczna 0.9% GILBERT

Regular price
£0.89
Sale price
£0.89
Tax included. Shipping calculated at checkout.

10 x 5ml 
Kompozycja:

Chlorek sodu NaCl 0,9 g
Woda oczyszczona q.s. 100 ml

NaCl 0,9% jałowy roztwór soli do wstrzykiwań, bez konserwantów, higieniczny, łatwy i bezpieczny w użyciu. Zalecany jest dla niemowląt, dzieci i dorosłych:

Do higieny nosa: do nawadniania lub czyszczenia suchych lub wypchanych nosa

Do higieny oczu: jako płyn do płukania oczu lub do kąpieli w celu oczyszczenia oczu

Do oczyszczania ran

Do inhalacji w aerosolterapii

POSOLOGIA:

Do higieny nosa i higieny oka: może być stosowany codziennie jako płyn do nosa i oczu od 1 do 6 razy dziennie, w razie potrzeby.

W celu oczyszczenia ran: opłucz ranę, używając całej zawartości jednej fiolki

W przypadku inhalacji w aerozoloterapii: jeśli produkt jest stosowany jako rozpuszczalnik do inhalacji w aerozoloterapii, postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do produktu do inhalacji, jeśli produkt jest stosowany samodzielnie, postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do sprzętu do inhalacji.


Composition:

Sodium chloride NaCl 0.9 g
Purified water q.s. 100 ml

NaCl 0,9% sterile non-injectable saline solution, preservative-free, hygienic, easy and safe to use. It is recommended for babies, children and adults:

For nasal hygiene: to irrigate or cleanse dry or stuffed up noses

For ocular hygiene: as an eyewash or bath to cleanse the eyes

For cleansing wounds

For inhalation in aerosoltherapy

POSOLOGY :

For nasal hygiene and ocular hygiene: may be used daily as a nasal and eye wash 1 to 6 time(s) a day, as needed.

For cleansing wounds: rinse the wound, using the entire contents of one vial

For inhalation in aerosoltherapy: if the product is used as a solvent for inhalation in aerosoltherapy, follow the instructions included with the product for inhalation, if the product is used alone, follow the instructions included with the inhalation equipment.