ASEPT Spray Do Dezynfekcji Skóry Przeciwgrzybiczy 100ml Spray Skin Disinfection
ASEPT Spray Do Dezynfekcji Skóry Przeciwgrzybiczy 100ml Spray Skin Disinfection
ASEPT Spray Do Dezynfekcji Skóry Przeciwgrzybiczy 100ml Spray Skin Disinfection
ASEPT Spray Do Dezynfekcji Skóry Przeciwgrzybiczy 100ml Spray Skin Disinfection

ASEPT Spray Do Dezynfekcji Skóry Przeciwgrzybiczy 100ml Spray Skin Disinfection

Regular price
£9.99
Sale price
£9.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ASEPT SPRAY do dezynfekcji 100ml


Opis

Płyn dezynfekcyjny, bakteriobójczy i grzybobójczy

 • Na skaleczenia, otarcia, drobne rany
 • Na pępek noworodka
 • Zwalczanie infekcji jamy ustnej i gardła
 • Po oparzeniach słonecznych
 • Po ukąszeniach owadów
 • Zakażenia grzybiczne skóry
 • Nie szczypie, nie piecze, nie brudzi ubrania

Skład

chlorek cetylopirydyniowy 0,1%, alkohol denaturowany 7,5%, woda.

Działanie

Oczyszcza i chroni skórę, pomocny przy zranieniach, oparzeniach słonecznych i ukąszeniach owadów.

Wskazania

 • Do stosowania na skórę i małe rany.
 • Na zakażenia grzybicze skóry stóp, dłoni, pachwin, pach i głowy.
 • Do pielęgnacji pępka noworodka.
 • Do płukania jamy ustnej i gardła.
 • Przy ukąszeniach owadów i oparzeniach słonecznych.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Zewnętrznie: do oczyszczania i dezynfekcji powierzchni skóry.
Rany i skaleczenia: Ranę i powierzchnię wokół rany należy spryskać/przemyć preparatem Asept.
Pępek noworodka: Spryskać/przemyć pępek noworodka preparatem Asept.
Zakażenia grzybicze, ukąszenia owadów i poparzenia słoneczne: Spryskać/przemyć powierzchnię skóry preparatem Asept.
Dezynfekcja jamy ustnej i gardła: Płukać gardło i jamę ustną rozcieńczonym preparatem Asept z wodą w stosunku 1:4.ASEPT SPRAY for disinfection 100ml


Description

Disinfectant, bactericide and fungicide

 • For cuts, abrasions, minor wounds
 • For the treatment of the navel of a newborn baby
 • Combats infections of the mouth and throat
 • After sunburn
 • After insect bites
 • Fungal infections of the skin
 • No stinging or burning effect, does not stain clothing

Composition

cetylpyridinium chloride 0.1%, denatured alcohol 7.5%, water.

Action

Cleans and protects the skin, helps with injuries, sunburns and insect bites.

Indications

 • For use on the skin and small wounds.
 • For fungal skin infections of the feet, hands, groins, armpits and the head.
 • For the treatment of the newborn's navel.
 • To rinse the mouth and throat.
 • After insect bites and sunburns.

Application

Externally: for cleaning and disinfecting the skin surface.
Wounds and cuts: The wound and the area around the wound should be sprayed / treated with Asept.
Newborn's navel: Spray / treat the navel of the newborn with Asept.
Fungal infections, insect bites and sunburns: Spray / treat the skin with Asept.
Disinfection of the mouth and throat: Rinse the throat and oral cavity with proportion of 1: 4 diluted Asept with water.