Cholesterol TEST Domowego Uzytku Cholesterol Levels Test Kit Home Use x1 test
Cholesterol TEST Domowego Uzytku Cholesterol Levels Test Kit Home Use x1 test

Cholesterol TEST Domowego Uzytku Cholesterol Levels Test Kit Home Use x1 test

Regular price
Sold out
Sale price
£10.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Cholesterol TEST jest domowym narzędziem diagnostycznym, umożliwiającym samodzielną kontrolę poziomu cholesterolu we krwi, którego prawidłowe stężenie wynosi < 200 mg/dl. Badanie pozwala ustalić czy wyniki pozostają w normie.

Dlaczego warto się badać?

Podwyższony cholesterol jest szkodliwy dla zdrowia i prowadzi do niebezpiecznych schorzeń, takich jak choroba wieńcowa, miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu. Na jego wysoki poziom wpływa zła dieta i nadmiar spożywanego cukru, otyłość, brak aktywności fizycznej oraz używki (tytoń, alkohol). 

Jednak zbyt niskie wyniki również nie oznaczają nic dobrego. Braki tego związku również są groźne dla zdrowia. Jeśli występują przewlekle, mogą powodować stany depresyjne. Zwiększa się również ryzyko zachorowania na nowotwory oraz chorobę Parkinsona. 

Jak się zbadać?

Cholesterol TEST najlepiej wykonać rano, będąc na czczo. Myjemy dokładnie ręce, a następnie za pomocą nakłuwacza przebijamy skórę palca. Kroplę krwi umieszczamy na polu testowym a po odczekaniu 3 minut, usuwamy folię zabezpieczającą. Odczytujemy wyniki i porównujemy go do znajdującej się na teście skali. 

Profilaktyka i kontrola, którą umożliwia Cholesterol TEST, to prawdziwe koło ratunkowe dla zdrowia. Zdiagnozowanie choroby, to pierwszy krok w kierunku jej skutecznego wyleczenia!
The cholesterol TEST is a home diagnostic tool that allows self-control of blood cholesterol levels, of which normal concentration is <200 mg/dl. The test allows to determine whether the results remain in the norm.

Why self-examination is important?

Elevated cholesterol is harmful to health and leads to dangerous conditions such as coronary heart disease, atherosclerosis, heart attack or stroke. Its high level is influenced by poor diet and excess of consumed sugar, obesity, lack of physical activity and stimulants (tobacco, alcohol).
However, low or insignificant levels of cholesterol are also very dangerous and can cause depression. The risk of developing cancer and Parkinson's disease also increases.

How to self-examine yourself?

Cholesterol TEST is best done in the morning while on an empty stomach. Wash hands thoroughly and then use the lancet to pierce the skin of the finger. Put a drop of blood on the test field and after waiting for 3 minutes, remove the protective foil. read the results and compare it to the scale on the test.

Diagnosing the disease is the first step towards its successful cure!