ClinSin Med Zestaw Uzupelniajacy 30 Saszetek Plukanie Zatok, Sinuses 30 Sachets
ClinSin Med Zestaw Uzupelniajacy 30 Saszetek Plukanie Zatok, Sinuses 30 Sachets
ClinSin Med Zestaw Uzupelniajacy 30 Saszetek Plukanie Zatok, Sinuses 30 Sachets
ClinSin Med Zestaw Uzupelniajacy 30 Saszetek Plukanie Zatok, Sinuses 30 Sachets

ClinSin Med Zestaw Uzupelniajacy 30 Saszetek Plukanie Zatok, Sinuses 30 Sachets

Regular price
£5.99
Sale price
£5.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ClinSin Med Zestaw Uzupełniający - 30 saszetek z roztworem (ta aukcja nie zawiera irygatora)

Opis produktu:

Zestaw do płukania nosa i zatok w przypadku: zapalenia zatok, nieżytów nosa czy zabiegów chirurgicznych. Z wyrobu medycznego ClinSin med można przygotować roztwór izotoniczny oczyszczający nos z alergenów, bakterii czy wirusów lub hipertoniczny, który dzięki działaniu osmotycznemu dodatkowo obkurcza śluzówkę nosa.

Wskazania do płukania zatok:

 • Zapalenie zatok (ostre, przewlekłe)
 • Infekcje błony śluzowej nosa
 • Alergiczny nieżyt nosa
 • Przygotowanie do zabiegów laryngologicznych oraz po zabiegach
 • Wysuszenie śluzówki nosa  (spray’e, klimatyzacja)
 • Nadmiar śluzu w górnych drogach oddechowych
 • Oczyszczenie jamy nosowej po przebywaniu w miejscach o dużym zapyleniu

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem należy uważnie przeczytać instrukcję użycia dołączoną do opakowania.

Zawartość jednej saszetki (lub 2 dla roztworu hipertonicznego) wsyp do irygatora i uzupełnij ciepłą wodą do odpowiedniego poziomu oznaczonego napisem 240 ml.

Dokładnie zakręć butelkę, zatkaj otwór w nakrętce palcem i wstrząśnij irygatorem do uzyskania klarownego roztworu.

Stań w pozycji nachylonej nad umywalką. Oddychając swobodnie przez usta przyłóż końcówkęnakrętki irygatora do jednego otworu nosa. Płynnie ściśnij butelkę tak, aby połowa roztworu dostała się do otworu nosowego. Nie uciskaj drugiego otworu, musi on pozostać otwarty, aby wypływająca woda wraz z wydzielinami miała ujście na zewnątrz jamy nosowej. To samo powtórz dla drugiego otworu nosa. NIE POŁYKAJ ROZTWORU!!!

Po płukaniu oczyść nos chusteczką jednorazową poprzez wydmuchanie. Pozostałą ilość roztworu należy wylać, a zestaw umyć. Do każdego płukania przygotuj świeży roztwór.


Substancja aktywna to chlorek sodu. Przy użyciu ClinSin med można przygotować roztwór dostosowany do potrzeb pacjenta:


izotoniczny:

 • oczyszcza jamy nosa z zalegającej wydzieliny, bakterii, wirusów i alergenów
 • wykazuje działanie nawilżające na śluzówkę nosa

hipertoniczny:

 • oczyszcza jamy nosa z zalegającej wydzieliny, bakterii, wirusów i alergenów
 • działanie osmotyczne zmniejszając obrzęk śluzówki

ClinSin Med 30 Sachets with solution (this listing does not include the irrigator kit)

Product description:

A set for nasal and sinus irrigation in case of: sinusitis, rhinitis or surgical procedures.The ClinSin med irrigator kit can be used to prepare an isotonic solution cleansing nose from allergens, bacteria or viruses or hypertonic solution, which additionally shrinks the nasal mucosa thanks to the osmotic effect.Indications for sinus irrigation:

 • Sinusitis (acute, chronic)
 • Infections of the nasal mucosa
 • Allergic rhinitis
 • Preparation for laryngology procedure and as an aftercare after procedures
 • Dry nasal mucosa (sprays, air conditioning)
 • Excess mucus in the upper respiratory tract
 • Cleaning the nasal cavity after staying in places with high pollination

How to use:

Read the leaflet before use.

The content of one sachet (or 2 for a hypertonic solution) pour into the irrigator bottle and fill with water to the level labelled 240 ml.

Thoroughly close the bottle with the cap, cover the hole in the cap with your finger and shake the irrigator to obtain a clear solution.

Stand in a leaning position above the sink. Breathing steadily through the mouth, put the tip of the irrigator cap into one opening of the nose. Squeeze the bottle smoothly so that half of the solution go into the nostril. Do not press on the other nasal opening, it must be opened so that the outflowing water with the secretions can exit the nasal cavity. Repeat the same for the second nose opening. DO NOT SWALLOW  THE SOLUTION !!!

After rinsing, clean the nose with a single-use tissue by blowing. Discard the remaining solution and wash the kit. For each rinse, prepare a fresh solution.


The active substance is sodium chloride. Using ClinSin med, you can prepare a solution tailored to the patient's needs:


isotonic:

 • cleanses the nasal cavity from accumulated secretions, bacteria, viruses and allergens
 • has a moisturizing effect on the nasal mucosa

hypertonic:

 • cleanses the nasal cavity from accumulated secretions, bacteria, viruses and allergens
 • an osmotic effect that reduces swelling of the mucosa