D-VITUM Krople dla Niemowląt Witamina D 6ml Vitamin D for Infants Babies
D-VITUM Krople dla Niemowląt Witamina D 6ml Vitamin D for Infants Babies
D-VITUM Krople dla Niemowląt Witamina D 6ml Vitamin D for Infants Babies

D-VITUM Krople dla Niemowląt Witamina D 6ml Vitamin D for Infants Babies

Regular price
£7.99
Sale price
£7.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Skład

olej słonecznikowy rafinowany, olej MCT (trójglicerydy o średniej długości łańcucha), cholekalcyferol (witamina D3), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Wskazania

Preparat polecany jest dla noworodków, niemowląt i dzieci w celu uzupełniania diety w witaminę D3.

Działanie

Rekomendowana dzienna dawka witaminy D to 400 j.m. (10 µg), co odpowiada zawartości porcji otrzymanej w wyniku 1 naciśnięcia pompki dozującej dołączonej do opakowania D-Vitum witamina D dla niemowląt. Niemowlęta karmione mlekiem modyfikowanym nie wymagają dodatkowego podawania witaminy D, o ile ilość spożytego mleka pokrywa w całości dobowe zapotrzebowanie.

Dawkowanie

Do opakowania dołączona jest pompka dozująca, którą należy zamontować na buteleczkę z preparatem. Pompka pozwala na precyzyjne odmierzenie właściwej do spożycia porcji produktu. Zaleca się stosować 1 naciśnięcie pompki dozującej jeden raz dziennie bezpośrednio do ust dziecka lub do pokarmu. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.


Composition

Refined sunflower oil, MCT oil (medium chain triglycerides), cholecalciferol (vitamin D3), antioxidant: a mixture of tocopherols.

Indications

The product is recommended for newborns, infants and children to supplement the diet with vitamin D3.

Action 

The recommended daily dose of vitamin D is 400 IU. (10 μg), which corresponds to the content of the portion obtained as a result of 1 pressing of the dosing pump attached to the D-Vitum D vitamin package for infants. Infants fed with modified milk do not require additional administration of vitamin D, as long as the amount of milk consumed covers the total daily requirement.

Dosage

A dispensing pump is attached to the package, which should be mounted on the bottle with the preparation. The pump allows you to precisely measure the proper portion of the product to be consumed. It is recommended to apply 1 press of the dosing pump once a day directly to the child's mouth or to the food. Maintaining good health requires balanced nutrition and a healthy lifestyle.