Espumisan 40mg Wzdęcia Gazy Symetykon 25 Kaps Bloating Gases 25 Caps Free P&P
Espumisan 40mg Wzdęcia Gazy Symetykon 25 Kaps Bloating Gases 25 Caps Free P&P
Espumisan 40mg Wzdęcia Gazy Symetykon 25 Kaps Bloating Gases 25 Caps Free P&P
Espumisan 40mg Wzdęcia Gazy Symetykon 25 Kaps Bloating Gases 25 Caps Free P&P

Espumisan 40mg Wzdęcia Gazy Symetykon 25 Kaps Bloating Gases 25 Caps Free P&P

Regular price
Sold out
Sale price
£36.90
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Lek na wzdęcia i gazy Espumisan® to:

Szybka ulga i pomoc w pozbyciu się dolegliwości

 • Espumisan® zawiera 40 mg symetykonu, który skutecznie rozbija i rozprasza gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym, zmniejszając uczucie ucisku i pełności w jamie brzusznej.

 • Ułatwienie w otrzymaniu prawidłowej diagnozy
  w badaniu USG

  • Kapsułki Espumisan® są zalecane w przygotowaniu do badań diagnostycznych jamy brzusznej.

  • Tolerancja leczenia

   • Espumisan® zawiera symetykon, który wykazuje wyłącznie działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiekolwiek reakcje chemiczne, dlatego może być stosowany z innymi lekami.

   • Espumisan® zawiera substancję chemicznie obojętną, dlatego można go stosować bez żadnych ograniczeń zdrowotnych i wiekowych, nawet przez wiele lat bez ryzyka przedawkowania.

   • Espumisan® nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz pacjentów z zaburzeniami trawienia cukrów.

   • Espumisan® zawiera symetykon, który nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany w postaci niezmienionej, więc może być stosowany także przez kobiety w ciąży i karmiące matki.

   • Wygoda stosowania

    • Espumisan® to małe, łatwe do połknięcia kapsułki.

   • Espumisan® stosuje się:

    • W leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, jak np.: wzdęcia.

    • W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym.

    • W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii.

    • Dawkowanie:

    • Dzieci (od 6 roku życia), młodzież i dorośli: 2 kapsułki, 3 do 4 razy dziennie. 


Espumisan® for bloating:

Quick-relief

 • Espumisan® contains 40 mg of simethicone, which effectively breaks up and disperses the gases accumulated in the gastrointestinal tract, reducing the tightness and the fullness in the abdomen.

 • Facilitate correct diagnosis

  in ultrasound examination

  • Espumisan® capsules are recommended in the preparation for abdominal diagnostics.

  • Treatment tolerance

   • Espumisan® contains simethicone that is purely surface-active and does not undergo any chemical reactions, so it can be used with other medicines.

   • Espumisan® contains a chemically inert substance, so it can be used without any health or age restrictions, even for many years without risk of overdose.

   • Espumisan® is sugar-free and can be used by people with diabetes and patients with digestive disorders.

   • Espumisan® contains simethicone that is not absorbed from the gastrointestinal tract and is excreted unchanged, so it can also be used by pregnant women and nursing mothers.

   • Easy to use

    • Espumisan® are small, easy to swallow capsules.

   • Espumisan® is used:

    • In the symptomatic treatment of gastrointestinal disorders associated with excessive accumulation of gases in the gastrointestinal tract, such as flatulence.

    • In the case of increased gas formation in the postoperative period.

    • In the preparation of patients for radiological and ultrasound examinations of the abdomen and gastroscopy.

    • Dosage:

    • Children (above 6 years of age), adolescents and adults: 2 capsules, 3 to 4 times a day.