GROPRINOSIN Syrop Na Odpornosc Przeciwwirusowy Improved Immunity System Syrup
GROPRINOSIN Syrop Na Odpornosc Przeciwwirusowy Improved Immunity System Syrup
GROPRINOSIN Syrop Na Odpornosc Przeciwwirusowy Improved Immunity System Syrup
GROPRINOSIN Syrop Na Odpornosc Przeciwwirusowy Improved Immunity System Syrup

GROPRINOSIN Syrop Na Odpornosc Przeciwwirusowy Improved Immunity System Syrup

Regular price
£9.99
Sale price
£9.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Groprinosin, (50 mg/ml), syrop, 150 ml          

Opis produktu

Groprinosin syrop  
Lek w postaci syropu podawany u pacjentów z obniżoną odpornością, często zapadających na infekcje górnych dróg oddechowych. 

Substancja czynna (dawka: 250mg/5ml pranobeksu inozyny), która normalizuje wadliwą odporność komórkową i hamuje działanie wirusów, bakterii oraz grzybów, działa immunostymulująco i przeciwwirusowo. Nadmiar pierwiastka jest bezpiecznie wydalany z organizmu. 

Dawka odpowiednio dobrana do wieku, masy ciała i stopnia infekcji jest w stanie skutecznie poradzić sobie z drobnoustrojami wywołującymi choroby i osłabienie górnych dróg oddechowych a tym samym skrócić czas trwania choroby. 

Podaje się do kilku razy na dobę w równych dawkach.

Skład

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (250 mg/5ml). Pozostałe składniki to: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, sacharyna sodowa, glicerol, etanol 96% oraz aromat malinowy L-144739 (cukier, glikol propylenowy, etanol, naturalna substancja zapachowa).

Wskazania

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

Działanie

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks, która wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego.

Dawkowanie

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeks na dobę (czyli 80 ml syropu/dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

MASA CIAŁA     DAWKOWANIE

10-14 kg             3x5 ml

15-20 kg             3x5 do 7,5 ml

21-30 kg             3x7,5 do 10 ml

31-40 kg             3x10 do 15 ml

41-50 kg             3x15 do 17,5 ml


Product description

Groprinosin syrup  
Syrup formula administrated to patients with decreased immunity, often with upper respiratory tract infections. 

Active ingredient (250mg / 5ml of Inosine Pranobex), which normalises defective cellular immunity and inhibits the action of viruses, bacteria and fungi, it is immunostimulatory and antiviral. Excess of the element is safely excreted from the body. 

An appropriately adjusted dose for age, body weight and the infection rate is able to cope effectively with disease-causing microorganisms and weakened upper respiratory tract and thus shorten the duration of the disease. 

It should be taken several times a day in equal doses.

Ingredients

The active substance is inosine pranobex (250 mg / 5 mL). Other ingredients are sucrose, methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate, purified water, sodium saccharin, glycerol, ethanol 96% and raspberry aroma L-144739 (sugar, propylene glycol, ethanol, natural fragrance).

Indications

Adjunct in patients with reduced immunity and in the case of recurrent infections of the upper respiratory tract.

Action

The active substance is inosine pranobex has antiviral activity and stimulates the immune system.

Dosage

Adults, including the elderly (over 65): the recommended daily dose is 50 mg/kg body weight per day (1 ml syrup per kg body weight per day), usually 3 g (ie 60 ml syrup) administered in 3 or 4 divided doses. The maximum dose is 4 g inosine pranobex per day (ie 80 ml syrup/day).

Children over 1 year of age The usual recommended dose is 50 mg/kg body weight/day (1 ml syrup per kg body weight per day) in 3 or 4 equally divided doses administered daily.

BODY MASS         DOSAGE

10-14 kg             3x5 ml

15-20 kg             3x5 to 7,5 ml

21-30 kg             3x7,5 to 10 ml

31-40 kg             3x10 to 15 ml

41-50 kg             3x15 to 17,5 ml