Nailner  lakier do leczenia grzybicy paznokci 2w1, 5ml , Nailner  varnish for the treatment of onychomycosis 2in1, 5ml

Nailner lakier do leczenia grzybicy paznokci 2w1, 5ml , Nailner varnish for the treatment of onychomycosis 2in1, 5ml

Regular price
£6.49
Sale price
£6.49
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Nailner, lakier do leczenia grzybicy paznokci 2w1, 5ml

Nailner, lakier do leczenia grzybicy paznokci 2w1, 5ml - zdjęcie produktu

- opis produktu
Lakier Nailner 2w1 Udowodniona skuteczność w leczeniu grzybicy paznokci. Rozjaśnienie paznokci już po pierwszym tygodniu stosowania

Lakier Nailner 2w1 dzięki specjalnej formule nie tylko leczy grzybicę paznokci, ale dodatkowo rozjaśnia i poprawia wygląd zainfekowanych paznokci.

Opatentowany system transportu substancji czynnych umożliwia przenikanie składników przez twardą keratynę paznokcia aż do jego łożyska i zwalczanie infekcji grzybiczej. Powoduje zmianę środowiska paznokcia na niekorzystne dla grzyba. Ponadto lakier Nailner 2w1 zawiera składnik rozjaśniający, który przyczynia się do poprawy wyglądu zainfekowanych paznokci, już po siedmiu dniach stosowania. Chroni nowo odrastające paznokcie przed zakażeniem.

Zastosowanie: w leczeniu grzybicy paznokci.

Sposób użycia: przed każdą aplikacją należy zmyć lakier kosmetyczny i oczyścić paznokieć. Nie ma konieczności piłowania płytki paznokcia przed użyciem preparatu. Stosować dwa razy dziennie przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie raz dziennie do czasu wyrośnięcia zdrowego paznokcia w miejsce zniszczonego. Lakier należy aplikować na całą powierzchnię paznokcia, w tym na jego spodnią część. Po każdym użyciu należy dokładnie zamknąć butelkę.

Składniki: mleczan etylu, gliceryna, woda, kwas mlekowy, laktozyd askorbylu, kwas cytrynowy.

Przeciwwskazania: nie stosować preparatu w przypadku alergii na którykolwiek z jego składników.

Ważne wskazówki:
Osoby chore na cukrzycę lub z niewydolnością krążenia powinny skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Unikać wdychania.

Wytwórca:
YouMedical B.V.
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam
Holandia.

 

Nailner, varnish for the treatment of onychomycosis 2in1, 5ml - product description
Nailner 2in1 varnish Proven effectiveness in the treatment of onychomycosis. Nail brightening after the first week of use

Nailner 2in1 varnish thanks to a special formula not only treats onychomycosis, but also brightens and improves the appearance of infected nails.

The patented active substance transport system allows the penetration of ingredients through the hard keratin of the nail up to its placenta and combating fungal infection. It changes the nail environment to the unfavorable for the fungus. In addition, Nailner 2in1 varnish contains a brightening component that helps to improve the appearance of infected nails after just seven days of use. Protects newly growing nails from infection.

Application: for the treatment of onychomycosis.

How to use: before each application, wash the cosmetic varnish and clean the nail. There is no need to saw the nail plate before using the preparation. Apply twice a day for the first four weeks, and then once a day until a healthy nail has grown into a damaged area. The varnish should be applied to the entire surface of the nail, including its underside. Close the bottle securely after each use.

Ingredients: ethyl lactate, glycerin, water, lactic acid, ascorbyl lactoside, citric acid.

Contraindications: Do not use the product if you are allergic to any of its ingredients.

Important tips:
People with diabetes or with heart failure should consult a doctor.
Store at room temperature, out of reach of children.
Avoid inhalation.

Producer:
YouMedical B.V.
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam
Netherlands.