Neospasmina 150 ml syrup Herbapol 119ml supplement

Neospasmina 150 ml syrup Herbapol 119ml supplement

Regular price
Sold out
Sale price
£6.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Skład
100 g syropu zawiera: 18 g wyciągu płynnego złożonego (1:1) z Crataegus monogyna Jacq.(Lindm.); Crataegus laevigata (Poir.) D.C. fructus (owoc głogu)/Valeriana officinalis L., radix (korzeń kozłka) (1/1). Ekstrahent: etanol 50% (V/V). Zawartość etanolu w produkcie nie więcej niż 10% (V/V). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 53,5 g sacharozy.

Wskazania i działanie
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany pomocniczo w leczeniu: zaburzeń nerwowych takich jak łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju, trudności z zasypianiem

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Composition
100 g of syrup contains: 18 g of liquid complex extract (1: 1) from Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.); Crataegus laevigata (Poir.) D.C. fructus (fruit of hawthorn) / Valeriana officinalis L., radix (valerian root) (1/1). Extract: 50% ethanol (V / V). The content of ethanol in the product is not more than 10% (V / V). Excipient with known effect: 53.5 g of sucrose.

Indications and action
Traditional herbal medicinal product for use in the listed indications, resulting solely from its long-term use. Traditional herbal medicinal product used as an aid in the treatment of: nerve disorders such as mild states of nervous tension and feelings of anxiety, difficulty falling asleep

Contraindications
Hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients.