Drodzy Klienci. Obniżono wiele cen produktów. Zamów teraz, a dostarczymy w ciągu 48 godzin

OLIMP GARLICIN 30 cap Garlic Extract Czosnek ODORLESS CARDIO Healthy Immunity

OLIMP GARLICIN 30 cap Garlic Extract Czosnek ODORLESS CARDIO Healthy Immunity

Regular price
£5.99
Sale price
£5.99
Shipping calculated at checkout.

OLIMP GARLICIN lepsza odporno??, ochrona serca i uk?ad kr??enia, suplement diety, wysoki poziom skoncentrowany ekstrakt czosnku i potwierdzona zawarto?? zwi?zków bioaktywnych czosnku - w tym szczególnie wa?na dla mechanizmu allicyny. Dzia?anie Dlaczego czosnek jest tak cenny dla naszego zdrowia? Przede wszystkim ze wzgl?du na jego cechy w?a?ciwo?ci prozdrowotne. Substancje zawarte w czosnku wp?ywaj? na nasze serce i uk?ad kr??enia, niszcz? bakterie, wzmacniaj? uk?ad odporno?ciowy i poprawiaj? trawienie. W jaki sposób czosnek przekszta?ci? na uk?ad krwiono?ny? Czosnek mo?e wspomaga? w?a?ciwe funkcjonowanie serca i uk?adu krwiono?nego, mo?e równie? przyczynia? si? do utrzymania poziomu lipidów we krwi. Na czym polega dzia?anie antybakteryjne czosnku? Zwi?zki aktywne zawarte w czosnku niezwykle efektywnie niszcz? drobnoustroje w drogach oddechowych, moczowych, p?ucach i jamie ustnej. Czosnek wspomaga równie? prac? uk?adu odporno?ciowego. Na czym polega unikalno?? Garlicin®? W przeciwie?stwie do preparatów czosnkowych dost?pnych na rynku Garlicin® posiada bardzo wysoki udzia? allicyny - wyró?nia si? biologicznie aktywnym dost?pem czosnku, który jest dost?pny w grupie za pomoc? programów profilaktycznych i terapeutycznych dzia?ania tej ro?liny. W jednej kapsu?ce wyst?puje a? 4000 ?g tej niezwykle wa?nej substancji. Dawkowanie Suplement najlepiej odbiera? raz dziennie po posi?ku. Sk?ad ekstrakt czosnkowy, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wype?niaj?ca, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylaj?ca, ?elatyna - otoczka kapsu?ki Substancje aktywne 1 kapsu?ka / bezzapachowy ekstrakt czosnku (2% Allicyn) 200 mg, w tym: Allicyna 4000 ?g, Tiosulfinaty 7000 ?g, Allina 7000 ?g, Gammaglutamylocysteiny 7600 ?g   Suplement diety nie mo?e by? u?ywany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety i zdrowego trybu ?ycia. Przechowywa? w wodzie basenu, w suchym miejscu, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.