Drodzy Klienci. Obniżono wiele cen produktów. Zamów teraz, a dostarczymy w ciągu 48 godzin

OLIMP GARLICIN 30 cap Garlic Extract Czosnek ODORLESS CARDIO Healthy Immunity

OLIMP GARLICIN 30 cap Garlic Extract Czosnek ODORLESS CARDIO Healthy Immunity

Regular price
Sold out
Sale price
£4.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

OLIMP GARLICIN lepsza odporno??, ochrona serca i uk?ad kr??enia, suplement diety, wysoki poziom skoncentrowany ekstrakt czosnku i potwierdzona zawarto?? zwi?zków bioaktywnych czosnku - w tym szczególnie wa?na dla mechanizmu allicyny.Dzia?anieDlaczego czosnek jest tak cenny dla naszego zdrowia?Przede wszystkim ze wzgl?du na jego cechy w?a?ciwo?ci prozdrowotne. Substancje zawarte w czosnku wp?ywaj? na nasze serce i uk?ad kr??enia, niszcz? bakterie, wzmacniaj? uk?ad odporno?ciowy i poprawiaj? trawienie.W jaki sposób czosnek przekszta?ci? na uk?ad krwiono?ny?Czosnek mo?e wspomaga? w?a?ciwe funkcjonowanie serca i uk?adu krwiono?nego, mo?e równie? przyczynia? si? do utrzymania poziomu lipidów we krwi.Na czym polega dzia?anie antybakteryjne czosnku?Zwi?zki aktywne zawarte w czosnku niezwykle efektywnie niszcz? drobnoustroje w drogach oddechowych, moczowych, p?ucach i jamie ustnej. Czosnek wspomaga równie? prac? uk?adu odporno?ciowego.Na czym polega unikalno?? Garlicin®?W przeciwie?stwie do preparatów czosnkowych dost?pnych na rynku Garlicin® posiada bardzo wysoki udzia? allicyny - wyró?nia si? biologicznie aktywnym dost?pem czosnku, który jest dost?pny w grupie za pomoc? programów profilaktycznych i terapeutycznych dzia?ania tej ro?liny. W jednej kapsu?ce wyst?puje a? 4000 ?g tej niezwykle wa?nej substancji.DawkowanieSuplement najlepiej odbiera? raz dziennie po posi?ku.Sk?adekstrakt czosnkowy, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wype?niaj?ca, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylaj?ca, ?elatyna - otoczka kapsu?kiSubstancje aktywne1 kapsu?ka / bezzapachowy ekstrakt czosnku (2% Allicyn) 200 mg, w tym: Allicyna 4000 ?g, Tiosulfinaty 7000 ?g, Allina 7000 ?g, Gammaglutamylocysteiny 7600 ?g Suplement diety nie mo?e by? u?ywany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety i zdrowego trybu ?ycia. Przechowywa? w wodzie basenu, w suchym miejscu, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.