Olimp Gold Lecytyna 1200 Koncentracja Stres Lecithin Concentration Stress 60caps
Olimp Gold Lecytyna 1200 Koncentracja Stres Lecithin Concentration Stress 60caps
Olimp Gold Lecytyna 1200 Koncentracja Stres Lecithin Concentration Stress 60caps
Olimp Gold Lecytyna 1200 Koncentracja Stres Lecithin Concentration Stress 60caps

Olimp Gold Lecytyna 1200 Koncentracja Stres Lecithin Concentration Stress 60caps

Regular price
£5.99
Sale price
£5.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

OLIMP Gold-Lecytyna 1200 / 60 kaps. Pamietaj, żeby nie zapomnieć


Opis
Gold Lecytyna 1200® to suplement diety w postaci kapsułek zawierający płynną lecytynę sojową.

Zgodnie z doniesieniami naukowymi:
  • lecytyna (fosfatydylocholina) jest fosfolipidem – związkiem o charakterze tłuszczowym. Jest obecna w każdej komórce ludzkiego organizmu, głównie jako składnik błon komórkowych, dlatego też jest niezwykle ważnym składnikiem pokarmowym dla funkcjonowania organizmu. Stanowi niezwykle ważny element składowy mózgu i tkanki nerwowej a także wątroby i nerek, 
  • zarówno sama lecytyna, jak też jej pochodne, głównie sfingomielina, wchodzą w skład osłonek komórek nerwowych, które odpowiedzialne są za  przewodzenie impulsów wzdłuż ich wypustek – dendrytów i aksonów,
  • lecytyna jest dla organizmu podstawowym źródłem choliny, która ulega przemianie w acetylocholinę – przekaźnik sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi, odpowiedzialny za aktywność umysłową, zdolność koncentracji oraz procesy uczenia się i zapamiętywania,
  • acetylocholina jest jednocześnie przekaźnikiem sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi a mięśniowymi,
  • lecytyna jest także ważnym dla organizmu źródłem inozytolu – cząsteczki, która pełni w organizmie funkcję przekaźnika nerwowego.

Skład
Informacja żywieniowa 1 kapsułka 2 kapsułki
Lecytyna 1200 mg 2400 mg

Składniki: lecytyna sojowa, żelatyna, gliceryna, woda, – składniki otoczki. 
Uwaga: zawiera składnik pochodzenia sojowego.

Zastosowanie
Preparat przeznaczony: dla osób dorosłych, obciążonych wysiłkiem fizycznym i umysłowym, narażonych na ciągły stres, uczących się, a także jako uzupełnienie diety w lecytynę dla osób w wieku podeszłym, dążących do utrzymania prawidłowych zdolności intelektualnych (koncentracja, sprawność myślenia oraz kojarzenia).

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki dziennie podczas posiłku.


OLIMP GOLD-LECITHIN 1200® Remember not to forget


Description
Gold Lecytyna 1200® is a food supplement in the form of capsules containing liquid soy lecithin.

According to scientific reports:
  • lecithin (phosphatidylcholines) is a phospholipid – a compound with the character of fatty acids. It is present in every cell in the body, mainly as an element of cell membranes; that is why it is an extremely important nutritional element for the body’s functioning. It is an extremely important component of the brain and nervous tissue as well as liver and kidneys
  • lecithin itself as well as its derivatives, mainly sphingomyelin, are components of myelin, which is responsible for impulse conduction along its extensions – dendrites and axons
  • lecithin is a basic source of choline, which undergoes transformation into acetylcholine – an impulse transmitter between nerve cells, responsible for the mental activity, the ability to concentrate and processes of learning and remembering
  • at the same time, acetylcholine is an impulse transmitter between nerve and muscle cells
  • lecithin is also an important source of inositol for the body – the molecule which plays the role of neurotransmitter in the body.

Composition: 
Nutrition information 1 capsule 2 capsules
Lecithin 1200 mg 2400 mg

IngredientsSoya lecithin, anti-caking agent, gelatin – capsule.

Indications
The product is designed especially for people who live in haste and under stress every day, school and university students in the periods of intensified study and people doing intensive mental work. 

Dosage
Recommended use: 1-2 capsules daily with meals.