PREVENTIC Olej z Watroby Rekina 60 kaps Shark Liver Oil 60 Caps Diet Supplement
PREVENTIC Olej z Watroby Rekina 60 kaps Shark Liver Oil 60 Caps Diet Supplement

PREVENTIC Olej z Watroby Rekina 60 kaps Shark Liver Oil 60 Caps Diet Supplement

Regular price
£7.49
Sale price
£7.49
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Opis

Preventic Edycja Specjalna zawiera olej z wątroby rekina, który jest źródłem alkilogliceroli (AKG), skwalenu oraz witamin A i D3.

Składniki

olej z wątroby rekina, macerat olejowy z czosnku. Składniki kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć, glicerol.

Produkt zawiera ryby i produkty pochodne.

Składnik 1 kapsułka 2 kapsułki

olej z wątroby rekina dostarczający:

alkiloglicerole

skwalen

witaminę A

witaminę D3

500 mg

95 mg

10 mg

200 mcg (25%*)

2,5 mcg (50%*)

100 mg

190 mg

20 mg

400 mcg (50%*)

5 mcg (100%*)

macerat olejowy z czosnku 50 mg

100 mg

*% referencyjnej wartości spożycia

Właściwości składników

Składniki produktu korzystnie wpływają na prawidłowy przebieg szeregu procesów biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka i wzmacniają jego system odpornościowy.

  • Witamina A: Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 2 odpornościowego oraz w utrzymaniu prawidłowego i widzenia. Ponadto witamina A pomaga w utrzymaniu i prawidłowego stanu błon śluzowych oraz przyczynia się do ( zachowania zdrowej skóry.
  • Witamina D: Bierze udział w procesie podziału komórek i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ponadto pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz zębów.
  • Czosnek: Pomaga zwiększyć zdolność antyoksydacyjną organizmu i wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Dodatkowo czosnek pomaga utrzymać funkcje układu oddechowego w zdrowiu.

 Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: raz dziennie po 2 kapsułki, przed lub po posiłku.

Dzieci powyżej 3 roku życia: raz dziennie po 1 kapsułce, przed lub po posiłku. Dzieciom należy wycisnąć zawartość kapsułki na łyżeczkę.Description

Preventic Special Edition contains shark liver oil, which is a source of alkylglycerols (AKG), squalene and vitamins A and D3.

Ingredients

shark liver oil, oil macerate from garlic. Capsule ingredients: gelatin, humectant, glycerol.

The product contains fish and its derivatives.

Ingredient 1 capsule 2 capsule

shark liver oil supplying:

alkylglycerols

squalene

vitamin A

vitamin D3

500 mg

95 mg

10 mg

200 mcg (25%*)

2,5 mcg (50%*)

100 mg

190 mg

20 mg

400 mcg (50%*)

5 mcg (100%*)

oil macerate with garlic 50 mg

100 mg

*% reference intake values

Ingredients' properties

The product components have a beneficial effect on the correct course of a number of biochemical processes taking place in the human body and strengthen its immune system.

  • Vitamin A: Helps in the proper functioning of the immune system and in maintaining normal vision. In addition, vitamin A helps in maintaining proper condition mucous membranes and contributes to the maintenance of healthy skin.
  • Vitamin D: Takes part in the process of cell division and helps in the proper functioning of the immune system. In addition, it helps in the proper absorption and use of calcium and phosphorus. It helps in maintaining healthy bones and teeth.
  • Garlic:  Helps to increase the antioxidant capacity of the body and supports the body's natural defences. In addition, garlic helps maintain the functions of the respiratory system in health.

 Recommended Intake

Adults: 2 capsules once a day, before or after meal.

Children over 3 years old: 1 capsule a day, before or after a meal. The content of the capsule can be squeezed on the teaspoon.