Ranigast MAX 150 mg 10 tab Zgaga Heartburn Hyperacidity supplement 10 tablets
Ranigast MAX 150 mg 10 tab Zgaga Heartburn Hyperacidity supplement 10 tablets
Ranigast MAX 150 mg 10 tab Zgaga Heartburn Hyperacidity supplement 10 tablets
Ranigast MAX 150 mg 10 tab Zgaga Heartburn Hyperacidity supplement 10 tablets

Ranigast MAX 150 mg 10 tab Zgaga Heartburn Hyperacidity supplement 10 tablets

Regular price
£3.38
Sale price
£3.38
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Skład

Substancją czynną leku jest ranitydyna w postaci ranitydyny chlorowodorku.
Każda tabletka zawiera 150 mg ranitydyny.
Rdzeń tabletki: krospówidon, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka tabletki: hypromeloza (Methocel E 15), lak z żółcienią pomarańczową (El 10), tytanu dwutlenek, triacetyna, talk.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego; niestrawności (dyspepsji), zgagi, nadkwaśności, bólu w nadbrzuszu.

Działanie

Ranitydyna substancja czynna Ieku hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku.
Lek działa szybko. Czas działania 1 tabletki wynosi około 12 godzin.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat : w przypadku wystąpienia objawów niestrawności zwykle stosuje się 1 tabletkę 150 mg na dobę. W razie nawrotu dolegliwości można zastosować 1 tabletkę 150 mg 2 razy na dobę. Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 300 mg (2 tabletki).
Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.
Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
 

Composition

The active substance of this medicine is ranitidine in the form of rantidine hydrochloride.  
Each tablet contains 150 mg of ranitidine.
Tablet core: crospovidone, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, colloidal anhydrous silica.
Tablet coating: hypromellose (Methocel E 15), orange yellow (El 10), titanium dioxide, triacetin, talc.

Indications

The indication for the use of the drug is a symptomatic treatment of gastrointestinal complaints unrelated to organic diseases of the gastrointestinal tract; indigestion (dyspepsia), heartburn, hyperacidity, epigastric pain. 

Action

The active substance - ranitidine,  inhibits the secretion of hydrochloric acid in the stomach.
The drug works fast. The duration of action of 1 tablet is approximately 12 hours.

Dosage

Adults and adolescents over 16 years of age: in symptoms of indigestion, usually one tablet of 150 mg daily should be taken. In the event of a relapse, one tablet of 150 mg twice daily may be used. The daily dose should not be greater than 300 mg (2 tablets).
The tablet should be swallowed whole with a small amount of water.
The drug should not be used without consulting a physician for more than 2 weeks. If symptoms persist within 2 weeks of treatment, seek medical advice immediately.