Ranigast MAX Zgaga 30 tablets
Ranigast MAX Zgaga 30 tablets
Ranigast MAX Zgaga 30 tablets
Ranigast MAX Zgaga 30 tablets

Ranigast MAX Zgaga 30 tablets

Regular price
£7.99
Sale price
£7.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Skład

Substancją czynną leku jest ranitydyna w postaci ranitydyny chlorowodorku.
Każda tabletka zawiera 150 mg ranitydyny.
Rdzeń tabletki: krospówidon, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka tabletki: hypromeloza (Methocel E 15), lak z żółcienią pomarańczową (El 10), tytanu dwutlenek, triacetyna, talk.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego; niestrawności (dyspepsji), zgagi, nadkwaśności, bólu w nadbrzuszu.

Działanie

Ranitydyna substancja czynna Ieku hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku.
Lek działa szybko. Czas działania 1 tabletki wynosi około 12 godzin.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat : w przypadku wystąpienia objawów niestrawności zwykle stosuje się 1 tabletkę 150 mg na dobę. W razie nawrotu dolegliwości można zastosować 1 tabletkę 150 mg 2 razy na dobę. Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 300 mg (2 tabletki).
Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.
Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią pó 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
 

Dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


Composition

The active substance of this medicine is ranitidine in the form of rantidine hydrochloride.  
Each tablet contains 150 mg of ranitidine.
Rdzeń tabletki: krospówidon, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka tabletki: hypromeloza (Methocel E 15), lak z żółcienią pomarańczową (El 10), tytanu dwutlenek, triacetyna, talk.

Indications

The indication for the use of the drug is a symptomatic treatment of gastrointestinal complaints unrelated to organic diseases of the gastrointestinal tract; indigestion (dyspepsia), heartburn, hyperacidity, epigastric pain. 

Action

The active substance - ranitidine,  inhibits the secretion of hydrochloric acid in the stomach.
The drug works fast. The duration of action of 1 tablet is approximately 12 hours.

Dosage

Always take this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. If in doubt, ask your doctor or pharmacist.
Adults and adolescents over 16 years of age: in symptoms of indigestion, usually one tablet of 150 mg daily should be taken. In the event of a relapse, one tablet of 150 mg twice daily may be used. The daily dose should not be greater than 300 mg (2 tablets).
The tablet should be swallowed whole with a small amount of water.
The drug should not be used without consulting a physician for more than 2 weeks. If symptoms persist within 2 weeks of treatment, seek medical advice immediately.
 

Additional

Read leaflet before use. The leaflet describes indications, contraindications, and gives information about adverse reactions and dosage, as well as about administration of the medicinal product. Otherwise, consult a doctor or pharmacist as improper use of any pharmaceutical product can pose a danger to life and health.