Silcatil exfoliating pads Płatki złuszczające na pięty

Silcatil exfoliating pads Płatki złuszczające na pięty

Regular price
£2.99
Sale price
£2.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Silcatil

Exfoliating heel pads

A simple procedure with effects limited only to the skin of heels, i.e. the place that is most exposed to excessive keratosis of the epidermis.

Silcatil
silcatil-scroll
icon-1Effectively remove
calloused epidermis
line
icon-2Fit to the shape
of the heel
line
icon-3Comfortable
in use
Silcatil

Silcatil exfoliating heel pads are soaked in an active formula consisting of 3 hydroxy acids: glycolic, lactic and salicylic. Thanks to their strong keratolytic properties, they effectively exfoliate dead skin, remove all calluses, corns and hard skin. Effects are visible already after a few days of application. Silcatil intensively nourishes the skin of heels, making it smooth, soft and moisturized.

Ingredients

Glycolic and lactic acid

Glycolic and lactic acid - indicate strong exfoliating properties - they weaken the bonds between keratinocytes, thanks to which they reduce thickness of the overgrown stratum corneum. In addition, they make the skin more permeable and thus support the dynamics of penetration of active substances. Glycolic acid is an acid with the smallest molecule and the shortest chain, which in practice causes its strong penetration deep into the skin. In addition, it also stimulates fibroblasts to produce collagen and elastin.

graph

How to use

Korzyści
Open the package, remove the pads and put them on the heels according to the attached illustration.
Korzyści
Spread the protective fabric and use it to wrap the heels. When applying a protective fabric, make sure that the part marked as 'heel' is on the heel.
Korzyści
To join the fabric, use the self-adhesive strip.
Korzyści
Wash your hands with lukewarm water after application.
Korzyści
After 60 minutes, remove the protective fabric and exfoliating pads.
Korzyści
Wash your feet with lukewarm water and wipe with a dry towel afterwards.
Silcatil

Płatki złuszczające
na pięty

To prosty zabieg, którego działanie ogranicza się tylko do skóry pięt, czyli miejsca, które najbardziej narażone jest na nadmierne rogowacenie naskórka.

Silcatil
silcatil-scroll
icon-1Skutecznie usuwają
zrogowaciały naskórek
line
icon-2Dopasowane do
kształtu pięty
line
icon-3Wygodne
zastosowanie
Silcatil

Silcatil płatki złuszczające na pięty nasączone są formułą aktywną, w skład której wchodzą 3 hydrokwasy: glikolowy, mlekowy i salicylowy. Dzięki ich silnym właściwościom keratolitycznym skutecznie złuszczają obumarły naskórek, usuwając wszelkie zrogowacenia, odciski i zgrubienia. Efekty działania płatków widoczne są już kilka dni po zastosowaniu. Silcatil intensywnie pielęgnuje skórę pięt, sprawiając, że staje się gładka, miękka i nawilżona.

Składniki

Kwas glikolowy i mlekowy

Kwas glikolowy i mlekowy - posiadają silne właściwości złuszczające – osłabiają wiązania pomiędzy keratynocytami, dzięki czemu zmniejszają grubość przerośniętej warstwy rogowej naskórka. Ponadto czynią naskórek bardziej przepuszczalnym oraz wspomagają dynamikę penetracji substancji czynnych. Kwas glikolowy jest kwasem o najmniejszej cząsteczce i najkrótszym łańcuchu, co w praktyce powoduje jego silne przenikanie w głąb skóry. Dodatkowo stymuluje również fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny.

graph

Stosowanie

Korzyści
Otworzyć opakowanie, wyjąć płatki i położyć na pięty zgodnie z załączoną ilustracją.
Korzyści
Rozłożyć tkaniny ochronne i owinąć nimi pięty upewniając się, że część oznaczona jako pięta znajduje się na pięcie.
Korzyści
Aby połączyć tkaninę zastosować pasek samoprzylepny.
Korzyści
Po nałożeniu należy umyć ręce letnią wodą.
Korzyści
Po 60 minutach usunąć tkaniny ochronne i płatki złuszczające.
Korzyści
Następnie umyć stopy letnią wodą i wytrzeć suchym ręcznikiem.