Silcatil exfoliating socks Skarpetki złuszczające
Silcatil exfoliating socks Skarpetki złuszczające

Silcatil exfoliating socks Skarpetki złuszczające

Regular price
£2.99
Sale price
£2.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

https://silcatil.pl/exfoliating-socks-en.html

 

http://www.aflofarm.com.pl/en/products/cosmetics/silcatil-exfoliating-socks/

Silcatil

Silcatil

Exfoliating
socks

Silcatil active liquid-filled socks are a safe and incredibly easy pedicure treatment for home application.

Silcatil
silcatil-scroll
icon-1Effectively remove
dead skin from your feet
line
icon-2Reduce calluses
and hard skin
line
icon-3Soften and moisturize
skin on your feet
Silcatil

Intensive exfoliating effect

Silcatil

Exfoliating process is the skin’s natural process to rid your feet from dead and horny skin. Plant acids – glycolic, salicylic, lactic, have keratolytic properties, intensively soften feet and remove dead skin. Dissolving intercellular junctions, they guarantee intensive exfoliating effect. One of the hydroxy acids used in the treatment – glycolic acid has the smallest molecule, which makes it easily penetrate into the deep skin layers.

Silcatil

Combined with the length of the treatment (approx. 2h), it helps active substances penetrate into the deep layers of skin, loosening intercellular junctions. Skin might shed flaky layers of dead skin, as the horny layer simultaneously discards several layers of cells that form flakes. Thanks to that, any corns and hard skin are removed unveiling new silky smooth skin.

Deep moisture

Silcatil

Urea binds water in the deeper layers of skin providing extreme moisture. Additionally, it naturally stimulates restoration of epidermis and boosts removal of dead skin cells. As a result, skin becomes soft and smooth.

SilcatilCaution

The effects may depend on condition of feet skin. Exfoliating process begins after 5-6 days from application and may last for the period of around 2 weeks. Its intensity is individual and depends on the initial condition of your skin. It might take on various forms – from a gentle peel to an intensive exfoliation of large skin flakes. It is a natural process, safe for health and it should not raise any concerns. Peeling skin gradually unveils new and silky smooth epidermis.

In case a more powerful exfoliating effect is required, the treatment may be repeated after 2 weeks from first use.

Silcatil

Ingredients

Glycolic acid and lactic acid

They have strong peeling properties – they weaken keratinocyte junctions, which helps reduce the thickness of overgrown horny layer of epidermis. In addition, they make epidermis more permeable and boost the dynamics of penetration of active substances into skin. Glycolic acid is acid of the smallest molecular size and the longest chain, which enables it penetrate skin easily. Additionally, it stimulates fibroblasts to produce collagen and elastin.

graph

How to use

Korzyści
Cut socks along perforation.
Korzyści
Use socks on washed and pat-dried feet, making sure that the liquid inside does not spill out. Adjust socks to feet size using the attached self-adhesive stripe.
Korzyści
For the better effect and your comfort, put on additional cotton socks.
Korzyści
Leave socks on for about 120 minutes, take them off,
Korzyści
Wash your feet to remove the remaining liquid and dry them with a towel.
Korzyści
Socks are about 30 cm long and fit feet size up to 45. Product is dedicated for single use.
Silcatil

Skarpetki
złuszczające

Silcatil w postaci skarpetek wypełnionych aktywnie działającym płynem, to bezpieczny i niezwykle prosty zabieg pedicure do samodzielnego wykonania w domu.

Silcatil
silcatil-scroll
icon-1Skutecznie usuwają
zrogowaciały naskórek
line
icon-2Redukują odciski
i zgrubienia
line
icon-3Zmiękczają
i nawilżają skórę stóp
Silcatil

Intensywne złuszczenie

Silcatil

Proces złuszczania jest naturalnym mechanizmem skóry, która w ten sposób pozbywa się martwych, zrogowaciałych komórek. Roślinne kwasy – glikolowy, salicylowy, mlekowy, działają keratolitycznie, intensywnie zmiękczają skórę oraz usuwają martwy naskórek. Rozpuszczając wiązania między komórkami naskórka – powodują intensywne złuszczanie. Z obecnych w składzie hydroksykwasów – kwas glikolowy ma najmniejszą cząsteczkę, co sprawia, że łatwiej przenika w głąb skóry.

Silcatil

W połączeniu z długością trwania zabiegu (ok. 2h) sprawia to, że składniki aktywne przenikają w głębsze warstwy naskórka, rozluźniając tam wiązania między komórkami. Może to powodować, że skóra złuszczać się będzie płatami, ponieważ od warstwy rogowej odkleja się jednocześnie kilka poziomów komórek, widocznych jako płat. Dzięki temu wszelkie odciski, zgrubienia i zrogowacenia zostają usunięte, odsłaniając nowy, jedwabiście gładki naskórek.

Dogłębne nawilżenie

Silcatil

Mocznik wiąże wodę w głębszych warstwach skóry zapewniając ekstremalne nawilżenie. Dodatkowo, naturalnie pobudza odnowę naskórka i przyspiesza usuwanie martwych komórek. W efekcie – skóra staje się miękka i gładka.

SilcatilUwaga

Efekty zabiegu mogą być uzależnione od kondycji skóry stóp. Proces złuszczania zaczyna się po około 5-6 dniach od wykonania zabiegu i może trwać przez ok. 2 tygodnie. Jego intensywność jest indywidualna i zależy od wyjściowego stanu skóry. Może także przybierać różne formy – od delikatnego łuszczenia, po odchodzenie skóry całymi płatami. Jest to proces naturalny, nieszkodliwy dla zdrowia i nie należy się go obawiać. Złuszczająca się skóra stopniowo odsłania nowy, jedwabiście gładki naskórek.

W przypadku potrzeby osiągnięcia silniejszego efektu złuszczenia, można zastosować produkt powtórnie po upływie 2 tygodni od pierwszego zastosowania.

Silcatil

Składniki

Kwas glikolowy i kwas mlekowy

Posiadają silne właściwości złuszczające – osłabiają wiązania pomiędzy keratynocytami, dzięki czemu zmniejszają grubość przerośniętej warstwy rogowej naskórka. Ponadto czynią naskórek bardziej przepuszczalnym oraz wspomagają dynamikę penetracji substancji czynnych. Kwas glikolowy jest kwasem o najmniejszej cząsteczce i najkrótszym łańcuchu, co w praktyce powoduje jego silne przenikanie w głąb skóry. Dodatkowo stymuluje również fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny.

graph

Stosowanie

Korzyści
Przeciąć skarpetki wzdłuż perforacji.
Korzyści
Na umyte i osuszone stopy nałożyć skarpetki, uważając przy tym aby zawarty w nich płyn nie rozlał się. Dopasować skarpetki do rozmiaru stopy za pomocą dołączonego do nich paska samoprzylepnego.
Korzyści
Dla lepszego efektu i komfortu założyć dodatkowe bawełniane skarpetki.
Korzyści
Skarpetki pozostawić na stopach ok. 120 minut, następnie zdjąć.
Korzyści
Zmyć nadmiar płynu i wytrzeć stopy suchym ręcznikiem.
Korzyści
Skarpetki mają ok. 30 cm i pasują na rozmiar stopy do 45. Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użycia.