SimetiGAST Forte Wzdecia Gazy Odbijanie Flatulance Gases
SimetiGAST Forte Wzdecia Gazy Odbijanie Flatulance Gases

SimetiGAST Forte Wzdecia Gazy Odbijanie Flatulance Gases

Regular price
£3.89
Sale price
£3.89
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Opis

Wyrób medyczny Simetigast Forte przeznaczony jest do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazu w jelitach.

Skład

1 kapsułka zawiera 240 mg symetykonu oraz substancje pomocnicze: żelatynę, glicerynę, żółcień pomarańczową oraz wodę oczyszczoną.

Działanie

Wyrób medyczny Simetigast Forte przeznaczony jest do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w obrębie jamy brzusznej, do których należą: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie. Wyrób medyczny Simetigast Forte wspomaga również usuwanie piany, gazów i powietrza z przewodu pokarmowego przed badaniami diagnostycznymi jamy brzusznej - ultrasonografią, endoskopią i radiografią dzięki czemu ulega poprawie jakość uzyskiwanych obrazów.

Wskazania

  • wzdęcia
  • uczucie pełności
  • odbijanie
  • przygotowanie do usg jamy brzusznej

Sposób użycia

W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych:
Dorośli i młodzież powyżej 12-go roku życia 2-3 razy dziennie po 1 kapsułce.
Kapsułkę należy przyjmować podczas jedzenia lub po posiłku. Przyjmować w całości popijając wystarczającą ilością płynu.

Przed badaniami diagnostycznymi:
1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie i 1 kapsułka rano w dniu badania.
Description

Simetigast Forte is intended for the relief of symptoms associated with excessive accumulation of gas in the intestines.

Ingredients

1 capsule contains 240 mg of simethicone and auxiliary substances: gelatin, glycerol, sunset yellow and purified water.

Action

Simetigast Forte is designed to relieve the symptoms associated with excessive accumulation of gases in the abdominal cavity, which include: flatulence, fullness, belching. Simetigast Forte it also supports the removal of foam, gases and air from the gastrointestinal tract prior to abdominal diagnostic tests - ultrasonography, endoscopy and radiography, which improves the quality of the images obtained.

Indications

  • flatulence
  • feeling of fullness
  • belching
  • preparation for abdominal ultrasound

Dosage

In gastrointestinal disorders:
Adults and adolescents over 12 years of age 2-3 times a day, 1 capsule.
The capsule should be taken while eating or after a meal. To be taken whole with a sufficient amount of liquid.

Before diagnostic tests:
1 capsule in the evening of the day before the examination and 1 capsule in the morning of the day of the examination.