UROintima UroFuraginum Zakazenie Drog Moczowych Urinary Tract supplemen 50mg x30
UROintima UroFuraginum Zakazenie Drog Moczowych Urinary Tract supplemen 50mg x30
UROintima UroFuraginum Zakazenie Drog Moczowych Urinary Tract supplemen 50mg x30
UROintima UroFuraginum Zakazenie Drog Moczowych Urinary Tract supplemen 50mg x30

UROintima UroFuraginum Zakazenie Drog Moczowych Urinary Tract supplemen 50mg x30

Regular price
Sold out
Sale price
£3.86
Tax included. Shipping calculated at checkout.

UROintima FuragiActive zawiera furaginę – aktywną substancję stosowaną jako skuteczne rozwiązanie w leczeniu zakażeń dolnych dróg moczowych. Lek działa na wiele gatunków Gram-ujemnych (w tym bakterię E. coli) i część bakterii Gram-dodatnich.

Działanie
  • Złożony mechanizm działania furaginy skutecznie zaburza procesy życiowe w komórkach bakteryjnych.
  • Najsilniejsze działanie lek wykazuje w środowisku kwaśnym (pH moczu 5.5). Dlatego UROintima FuragiActive należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko.
  • Po zażyciu 2 tabletek (100 mg) już po upływie godziny furagina osiąga maksymalne stężenie w osoczu.

Kiedy stosować?
  • Jeśli cierpisz na ostre zakażenie dolnych dróg moczowych
  • Jeśli borykasz się z nawracającym niepowikłanym zakażeniem dolnych dróg moczowych.
Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat: Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę.

Skład:

1 tabletka zawiera 50 mg furaginy (furaginum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna (18,8 mg) i sacharoza (10 mg)UROintima FuragiActive contains furaginum - an active substance used as an effective solution for the treatment of lower urinary tract infections. It works on many gram-negative bacteria (including E. coli) and some gram-positive bacteria.

Action:
  • The complex mechanism of action of furaginum effectively disrupts the life processes in bacterial cells.
  • It has the strongest effect in the acidic environment (pH 5.5). Therefore, UROintima FuragiActive should be taken orally during meals containing protein.
  • After taking 2 tablets (100 mg), the furaginum reaches the maximum concentration within one hour.

When to use?
  • If you suffer from acute lower urinary tract infection.
  • If you are suffering from recurrent uncomplicated lower urinary tract infections.
Dosage:

Adults and adolescents over 15 years: First day of treatment: 100 mg (2 tablets) 4 times a day; Following days: 100 mg (2 tablets) 3 times a day.

Ingredients:

1 tablet contains 50 mg furaginum. Excipients with known effects: lactose monohydrate (18.8 mg) and sucrose (10 mg)