Zdrowie Complex Domowy Test URS Badanie Moczu Zapalenie Urine Infection Test
Zdrowie Complex Domowy Test URS Badanie Moczu Zapalenie Urine Infection Test

Zdrowie Complex Domowy Test URS Badanie Moczu Zapalenie Urine Infection Test

Regular price
Sold out
Sale price
£9.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Zdrowie Complex URS 10 TEST to multidiagnostyczny test paskowy do samodzielnego zbadania moczu w domowych warunkach. 

URS 10 Test umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy moczu obejmującej aż 10 różnych parametrów badawczych, do których należą: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty. 

Dołączona do testu skala barwna pozwala dokładnie określić poziom odstępstwa uzyskanych wyników od normy. Test jest niezwykle czytelny i łatwy w użyciu. Za jego pomocą można badać zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Test URS 10 stanowi doskonałe narzędzie do wykrywania stanów zapalnych układu moczowego, a także problemów z nerkami czy wątrobą. 

Regularne badanie moczu zalecane jest wszystkim osobom stosującym diety odchudzające lub alternatywne sposoby odżywiania, korzystającym z publicznych basenów, pacjentom z przewlekłymi chorobami nerek, kobietom stosującym dopochwową antykoncepcję, a także dzieciom z podwyższoną temperaturą o niekreślonym źródle infekcji. 

Samo badanie przeprowadza się błyskawicznie. Wystarczy pobrać próbkę porannego moczu do czystego i suchego pojemnika, a następnie zanurzyć w nim pasek testowy. 

Pierwszy odczyt dokonujemy po 30 sekundach, rozpoczynając od glukozy i zmierzając po kolei w górę. Na interpretacje i zaznaczenie wyników na skali mamy maksymalnie 2 minuty. 

W opakowaniu znajdują się 2 oddzielne testy, które umożliwiają dokonanie dwóch niezależnych analiz moczu. W dołączonej do opakowania ulotce znajdziemy kompletne informacje, dlatego koniecznie trzeba się z nią zapoznać jeszcze przed wykonaniem testu.


Health Complex URS 10 TEST is a multi-diagnostic urine test strip for self-examination in home conditions.

URS 10 The test allows for a comprehensive urine analysis including up to 10 different test parameters, which include: glucose, bilirubin, ketone bodies, urine specific gravity, blood, pH, protein, urobilinogen, nitrites, leukocytes.
The colour scale included in the test allows to precisely determine the level of deviation of the obtained results from the standard. The test is readable and easy to use, allowing to examine both children and adults.

The URS 10 test is an excellent tool for detecting inflammation of the urinary tract as well as kidney or liver problems.

Regular urine testing is recommended to all those who use slimming or alternative diets, those using public pools, patients with chronic kidney disease, women using vaginal contraception, as well as children with elevated temperature with an undetermined source of infection.

The test is quick to use. Just take a sample of the morning urine into a clean and dry container, and then immerse the test strip in it.

The first reading is done after 30 seconds, starting with glucose and going up one by one. There is a maximum of 2 minutes for interpretations and selection of results on a scale.

The package contains 2 separate tests that allow to carry out two independent urine tests. The leaflet included in the package contains complete information, so it must read it before starting the test.