Drodzy Klienci. Obniżono wiele cen produktów. Zamów teraz, a dostarczymy w ciągu 48 godzin

Reklamacje i zwroty

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu DISTANCE SELLING z sklep internetowej POLSKIE SUPLEMENTY przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

 

Polskie Suplementy

31 Woad Farm Road
Boston
Lincolnshire
PE21 0DT
United Kingdom

Zwrot świadczeń:

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie póź?niej niż w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

 

Polskie Suplementy

31 Woad Farm Road
Boston
Lincolnshire
PE21 0DT
United Kingdom

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez POLSKIE SUPLEMENTY świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

 

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 

Apteka internetowa POLSKIE SUPLEMENTY podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Aptekę internetową POLSKIE SUPLEMENTY o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

 

Polskie Suplementy

31 Woad Farm Road
Boston
Lincolnshire
PE21 0DT
United Kingdom

 

lub mailowo pod adres: sklep@polskiesuplementy.co.uk